Virksomheder:

FLSmidth har støttet i 2020

Grundfos har støttet i 2020

ScanProducts har støttet i 2020

 

Kirker og organisationer:

Folkekirkens Mission Slagelse Provsti har indsamlet til fordel for kirkens diakoni- og ungdomsarbejde i 2019 og 2020

 

Private:

Et dansk ægtepar donerede i 2019 til indkøb af et nadversæt

 

Fonde:

Jubilæumsfonden har bevilliget støtte til kirkens kirkelige- og diakoni-arbejde i 2021

 

 

Dansk Kirke Thailand fundraiser selv til samtlige aktiviteter og administration, så vores økonomiske udfordring er hermed slet ikke overstået. Der skal løbende skaffes mange flere midler og støttekroner, så kampen for at sikre vores økonomi og fortsatte beståen fortsætter.

FLSmidth, Grundfos og ScanProducts er gået forrest og har vist en fantastisk vilje til at søtte. 

Vi håber meget, at andre virksomheder og privatpersoner i nær fremtid vil følge trop.