Vielse/Velsignelse

Præsten kan velsigne et allerede indgået borgerligt ægteskab. Det kan ske i en kirke eller på en strand hvorsomhelst ii Thailand og efter jeres ønsker.
Betaling er 5000 kr samt dækning af eventuelle rejseudgifter for præsten.
Vi udsteder velsignelsesattest.
Dansk Kirke  Thailand har ikke fået bevilliget vielsesmyndighed og præsten kan derfor ikke vie jer.
Kontakt præsten mindst 2 måneder i forvejen på tlf +66 (0) 82-251-0039 og få en snak om forløbet.