Kirkens Sponsorer

Vi har indstillet annonceringer af kirkens sponsorer indtil videre.

Vi takker dog alle for jeres fortsatte bidrag til kirkens arbejde.

 

Sponsorer 2022:ScanProducts

Privat donation  fra Leo Alexandersen på 20.000 THB

Øvrige fundraisings-aktiviteter

 

2021:

FLSmidth har støttet med årligt beløb

Grundfos har støttet med årligt beløb

ScanProducts har støttet med årligt beløb

Jubilæumsfonden har bevilliget støtte til kirkens diakoni-arbejde i 2021

Jorcks Fond har bevilliget til kirkelige aktiviteter on handlinger i 2021

DSUKs Solidaritetsfond har bevilliget til praktikant i 2021

 

2020:

FLSmidth har støttet med årligt beløb

Grundfos har støttet med årligt beløb

ScanProducts har støttet med årligt beløb

DSUKs Ungdomspulje har bevilliget til ungdomsarbejde i 2020-21

 

Kirker og organisationer:

Folkekirkens Mission Slagelse Provsti har indsamlet til fordel for kirkens diakoni- og ungdomsarbejde i 2019 og 2020

 

Private:

Privat donation i 2019 og 2020 til indkøb af et nadversæt

Privat donation til indkøb af transportabelt kors i 2020

Private donationer til sponsor-golf i Bangkok til fordel for kirken i 2020

Private donationer til sponsor-cykelløb i Bangkok til fordel for kirken i 2021

Privat donation fra Jan Dam Pedersen i 2021 på 50.000 TBH til kirkens fortsatte arbejde.

 

Øvrige fundraisings-aktiviteter:

Dansk Julebasar 2018, 2019, 2020. Sponsoreret 2020 af Trustednovus Bank (tidligere Jyske Bank), Grundfos, Pandora, Scandinavian Society Siam (SSS), samt private.

Dansk Gallafest 2019

 

 

Dansk Kirke Thailand fundraiser selv til samtlige aktiviteter og administration, så vores økonomiske udfordring er hermed slet ikke overstået. Der skal løbende skaffes mange flere midler og støttekroner, så kampen for at sikre vores økonomi og fortsatte beståen fortsætter, og vi takker jeres fortsatte gode støtte.